Darmowa dostawa przy zakupie za min. 229,00zł !

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja

Ostatnia aktualizacja: 04.10.2022

Dziękujemy za zainteresowanie spółką Fresenius Kabi. Fresenius Kabi Polska sp. z o.o. będzie przetwarzać dane osobowe przekazane przez Państwa jako klienta, zainteresowanego zamówieniem naszych produktów lub usług. 

Ochrona prywatności jest dla nas bardzo ważna, dlatego chcemy poinformować Państwa, w jaki sposób gromadzimy dane osobowe, jakiego rodzaju informacje gromadzimy, a także wyjaśnić, jak z nich korzystamy. Chcemy także Państwa poinformować, że nasza strona internetowa zawiera linki do stron internetowych innych podmiotów, które nie są objęte niniejszą polityką prywatności. Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies. Prosimy o zapoznanie się z Polityką cookies dostępną na naszej stronie.

Czynności podejmowane przez nas w zakresie przetwarzania danych osobowych podlegają regulacjom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej („RODO”). 

1.     Jakie dane gromadzimy i w jaki sposób

Państwa dane osobowe gromadzimy wtedy, gdy się Państwo z nami kontaktują lub zamawiają nasze produkty i usługi (np. zakładają konto na naszej stronie, zgłaszają chęć otrzymywania newslettera), np. wypełniając formularze umieszczone na stronie lub kontaktując się z nami telefonicznie lub mailowo.

Takie dane osobowe mogą obejmować:

 • Państwa imię i nazwisko,
 • informacje kontaktowe (takie jak adres zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu, adres mailowy), 
 • dane dotyczące sposobu płatności (takie jak dane karty kredytowej lub nr rachunku bankowego), 
 • dane innych osób, jeśli przekażą nam je Państwo (np. wskazując taką inną osobę jako odbiorcę zamówienia), 
 • historię wyszukiwań, 
 • dane demograficzne, 
 • dane dotyczące stanu zdrowia (wyłącznie w związku z zamawianiem produktów przeznaczonych dla określonych grup pacjentów), 
 • inne dostarczone nam przez Państwa dane, w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytania / zgłoszone zagadnienia.


 2.     Jakie dane gromadzimy i w jaki sposób

Gromadzimy Państwa dane w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi Państwa zamówień. Ten ogólny cel obejmuje w szczególności:

·        dostarczanie produktów oraz świadczenie usług;

·        wymianę informacji związanych z aktualnymi lub przyszłymi Państwa zamówieniami (np. informacji o statusie zamówienia, udzielaniem odpowiedzi na Państw pytania lub wątpliwości);

·        procesowanie płatności za złożone przez Państwa zamówienia;

·        przekazywanie Państwu informacji związanych z obsługą Państwa konta lub dostarczeniem zamówionego newslettera;

·        marketing (np. przekazywanie informacji o produktach i usługach, jeśli wyrazicie Państwo na to zgodę);

·        doskonalenie naszej strony internetowej, w oparciu o Państwa preferencje i zachowania podczas korzystania ze strony.

·        spełnienie wymogów prawnych związanych z transakcjami biznesowymi (np. wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu terroryzmowi i praniu pieniędzy, wymogów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw, wymogów dotyczących śledzenia produktów)

 


3.     Podstawa prawna przetwarzania danych.

Państwa dane osobowe przetwarzamy na następującej podstawie prawnej:

 • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne w celu wykonania umowy zawartej między Państwem a naszą spółką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy. Np. przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, wymogi dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw, wymogi dotyczące śledzenia produktów lub podobne wymogi, które mogą od nas wymagać przetwarzania niektórych Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Te uzasadnione interesy to: gromadzenie informacji w zakresie zarządzania wiedzą związanych

- z procesami wewnętrznymi, produktami i usługami;

- opracowanie, optymalizacja i doskonalenie naszych produktów i usług;

- zarządzanie ryzykiem: zabezpieczenie przed np. ryzykiem finansowym lub ryzykiem utraty reputacji;

- ustalenie, dochodzenie lub obrona naszych roszczeń;

- utrzymanie infrastruktury IT, bezpieczeństwo IT, gwarancja wsparcia IT oraz wykrywanie i korygowanie błędów.  

 • Przetwarzamy Państwa dane także w przypadku, gdy poinformowano Państwa o zamiarze przetwarzania Państwa danych osobowych i wyrazili Państwo na to swoją zgodę, np. zapisując się na newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda, zawsze mogą Państwo wycofać swoją zgodę. Można wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w całości lub na ich przetwarzanie w celach, których sobie Państwo nie życzą. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Swoją zgodę można wycofać, wysyłając e-mail na adres [email protected] zawierającą w tytule słowa “dane osobowe”.


4.     Podstawa prawna przetwarzania danych.

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe częściowo lub w całości innym podmiotom.

Odbiorcami danych mogą być:

·       inne spółki grupy, jeżeli takie przekazanie danych osobowych jest konieczne dla określonego celu, np. rozpatrzenia reklamacji (lista spółek grupy Fresenius dostępna jest tutaj: https://www.fresenius-kabi.com/company/locations-worldwide);

·       nasi kontrahenci obsługujący Państwa zamówienia, tacy jak apteki internetowe, czy firmy kurierskie, transportowe.

·       inni usługodawcy, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, ale muszą postępować zgodnie z naszymi wskazówkami dotyczącymi przetwarzania; usługodawcy ci nie mają prawa przetwarzania Państwa danych osobowych w celach innych, niż określone przez nas;

·       dostawcy usług IT, którzy zapewniają hosting danych lub świadczą usługi utrzymania lub doskonalenia strony internetowej;

·       dostawcy usług analitycznych dotyczących aktywności na stronie internetowej;

·       organy, jeśli mamy obowiązek prawny przekazać im Państwa dane osobowe;

·       firmy audytorskie oraz inni zewnętrzni konsultanci, tacy jak prawnicy czy doradcy podatkowi.

 

Międzynarodowe przekazywanie danych

Możemy przesyłać Państwa dane osobowe w części lub w całości odbiorcom z Grupy Fresenius, dostawcom usług lub organizacjom międzynarodowym działającym w krajach niebędących członkami Unii Europejskiej w celach wymienionych powyżej. Zob. spis lokalizacji, w których prowadzi działalność Fresenius Kabi.

Możemy przesyłać dane do następujących krajów, dla których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych, odpowiadający stopniowi ochrony danych w Unii Europejskiej, w których działają podmioty Fresenius: Argentyna, Kanada, Japonia, Nowa Zelandia, Szwajcaria lub Urugwaj.

Jeżeli chodzi o międzynarodowe przekazywanie danych do krajów trzecich, dla których Komisja Europejska nie stwierdziła, że zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych, wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia Państwa danych osobowych, zapewniające ochronę Państwa danych osobowych w stopniu odpowiadającym stopniowi ochrony danych w Unii Europejskiej.

Wykorzystywane zabezpieczenia to:

 • Dla wymiany danych w ramach naszej firmy: Wiążące Reguły Korporacyjne dla Administratorów Danych
 • Dla wymiany danych z dostawcami usług lub organizacjami międzynarodowymi: Standardowe Klauzule Umowne określone przez Komisję Europejską.

Kopia standardowych klauzul umownych oraz naszych Wiążących Reguł Korporacyjnych jest dostępna online lub na żądanie.


5.   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Możemy profilować Państwa dane osobowe, w celu ustalenia Państwa preferencji i – w konsekwencji - jak najlepszego dopasowania naszej oferty do Państwa potrzeb.

Możemy również przetwarzać Państwa dane w sposób zautomatyzowany, np. dystrybuować zamówiony przez Państwa newsletter zgodnie z Państwa preferencjami dotyczącymi poszukiwanych informacji.


6.   Jak długo przechowujemy dane

Co do zasady, przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres określony w jednym
z poniższych punktów:

·       dopóki mamy obowiązek przechowywania danych zgodnie z obowiązującym prawem (np. dlatego, że jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych
w celach księgowych i podatkowych);

·       jeżeli obowiązujące prawo nie wymaga przechowywania – co najmniej przez okres niezbędny do kompleksowej obsługi Państwa zamówienia, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania, czy świadczenia na Państwa rzecz usług;

·       jeżeli mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przetwarzamy dane przez okres trwania takiego uzasadnionego interesu (np. do upływu przedawnienia naszych roszczeń).


7.   Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa dotyczące Państwa danych osobowych:

Prawa dostępu

Mają Państwo prawo w dowolnej chwili zażądać informacji, które z Państwa danych osobowych przetwarzamy.

Prawo do sprostowania błędnych danych

Jeżeli Państwa dane osobowe są niezgodne z prawdą, mają Państwo prawo zażądać ich sprostowania bez zbędnej zwłoki.

Prawo do usunięcia danych

W pewnych sytuacjach mają Państwo prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Mogą Państwo zwłaszcza zwrócić się o usunięcie danych osobowych, jeśli 1) nie są one już konieczne dla celów, w których były zgromadzone lub przetwarzane; 2) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, 3) sprzeciwiają się Państwo ich przetwarzaniu (zob. pkt pt. „Prawo do sprzeciwu”) i nie występuje nadrzędny prawnie uzasadniony interes administratora, 4) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegamy lub 5) wycofają Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

·         kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – przetwarzanie zostanie ograniczone na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

·         przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

·         nie potrzebujemy już danych osobowych w celach przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

·         sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu i trwa sprawdzanie, czy nasze uzasadnione interesy są nadrzędne wobec Państwa interesów.


Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo otrzymać przekazane nam Państwa dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. 

Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 RODO mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

W każdym z powyższych przypadków należy skorzystać z formularza kontaktowego lub przesłać żądanie na nasz adres pocztowy podany poniżej lub na adres e-mail: [email protected]

Prawo do wzniesienia skargi

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa


8.   Wymogi podawania danych osobowych

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne. W niektórych przypadkach może wystąpić sytuacja, w której będą musieli Państwo podać nam swoje dane osobowe – np. w celu wykonania Państwa zamówienia lub udostępnienia pewnych usług. W takich przypadkach, jeśli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych, nie będziemy mogli wykonać zamówienia, czy zapewnić usługi.

9.  Administrator i dane kontaktowe

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania na temat ochrony danych w Fresenius Kabi, prosimy o kontakt z nami pod adresem [email protected], kierując wiadomość zawierającą w tytule słowa “dane osobowe”.


Administrator:

Administratorem i podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest:

Fresenius Kabi Polska sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 134,

02-305 Warszawa,

Polska


Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się w sprawie wszelkich żądań i pytań dotyczących Państwa danych osobowych:

Inspektor ochrony danych:

Pierre Kaufmann

Fresenius Kabi

Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg, Niemcy,

E-mail: [email protected]